Příznaky a příčiny děložních myomů

Příznaky a příčiny děložních myomů

Myomy se nemusí projevovat žádnými příznaky a mohou být náhodně zjištěny např. při rutinních lékařských kontrolách. Potíže narušující obvyklý každodenní rytmus se vyskytují přibližně o jedné ze tří postižených žen.

Pokud zjistíte některý z níže uvedených příznaků a máte obavy z výskytu myomů, informujte se u svého lékaře o dostupných možnostech léčby.

Silná menstruace

Nadměrné menstruační krvácení nemusí nutně znamenat něco vážného či špatného, ale může negativně ovlivňovat sociální a emoční stránku každodenního života, vyvolávat pocity únavy, dušnosti a způsobit anémii z nedostatku železa. Měla byste proto být schopna odhadnout velikost krevních ztrát např. podle počtu spotřebovaných tampónů a dalších prostředků intimní hygieny či případného znečištění spodního nebo ložního prádla.

Nepravidelné krvácení

Nepravidelné krvácení a narušení reprodukčního cyklu mohou být vyvolány dráždivým efektem myomů na endometrium. Průměrný cyklus trvá kolem 28 dní, ale rozmezí mezi 24. – 35. dnem lze ještě považovat za normální. O nepravidelném krvácení se uvažuje, pokud přetrvává déle než 7 dní, nebo je-li mezi začátkem první a další menstruace interval kratší než 3 týdny a také v případě krvácení při pohlavním styku.

Časté močení a zácpa

Častější močení je vyvoláno tlakem myomů na stěnu močového měchýře, takže budete muset častěji na WC nejen ve dne, ale někdy i uprostřed noci. Tlak myomů na střevní trubici může vést k zácpě a pocitu bolesti během střevních pohybů.

Zácpa neznamená pouze neschopnost pravidelného vyprazdňování, ale i pocit, že se nemůžete zcela vyprázdnit.

Pregnancy with uterine fibroids

Problémy s otěhotněním nebo neplodnost

V některých případech mohou myomy vyvolat potíže při otěhotnění až neschopnost vůbec přijít do jiného stavu.

Většina (tzn. 95 %) zdravých žen otěhotní nejdéle do dvou let nechráněného styku. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se pár pokládá za neplodný, pokud se ženě nepodaří otěhotnět po 12 měsících nechráněného styku. Neplodnost mohou způsobit buď velké myomy, nebo ty, které jsou uloženy submukózně a vyklenují se do děložní dutiny. V závislosti na velikosti a typu pak zabraňují nidaci oplodněného vajíčka (zygoty) do děložní výstelky. Myomy také mohou blokovat vejcovody a ztížit tak putování vajíčka do dělohy. Dále pak mohou komplikovat i průběh těhotenství ať již z hlediska matky či dítěte jednak zvýšením rizika spontánního potratu, jednak i problémy během porodu.

Bolestivé menstruace

Myomy jsou častou příčinou silného krvácení v průběhu menstruačního cyklu s průvodní bolestí (dysmenoreou). Tento stav je způsoben jednak drážděním dělohy, jednak i jejím zvětšením.

Bolest a diskomfort při pohlavním styku

K této situaci dochází zejména pokud se myomy nacházejí v blízkosti vaginy nebo děložního hrdla (děložního krčku), nepříjemné prožívání sexu může negativně ovlivňovat Váš partnerský vztah.

Bolesti v oblasti pánve a pocity tlaku v oblasti žaludku

Myomy, zejména ty větší, způsobují bolesti zad i prosáknutí tkání v pánevní oblasti.

Mohou také vyvolat bolestivé pocity v dolní části zad s možnou projekcí níže, směrem do dolních končetin.

Jaké jsou příčiny vzniku děložních myomů?

Existuje několik rizikových faktorů, které mohou přispět k vývoji myomů. Je to především rodinná zátěž (výskyt onemocnění v určitých rodinách) a hormonální vlivy. Abychom pochopili, proč se myomy vyskytují, je užitečné seznámit se s tím, jak se hormony produkují a jak v organismu působí.

Pravděpodobná je kombinace více rizikových faktorů, ale je víceméně jasné, že ženské pohlavní hormony estrogeny a progesteron podporují jejich růst. Proto některé z léčebných strategií se zaměřují právě tímto směrem.

Význam věku

Výskyt myomů se zvyšuje s věkem s maximem před nástupem menopauzy. Tento nárůst myomů u žen ve věku přibližně 40 let nutně neznamená, že by se myomy začaly vyvíjet právě v tomto období.

Je docela dobře možné, že již existující, ale malé a tedy i klinicky málo významné myomy, se začínají vlivem hormonálních změn zvětšovat a tedy i výrazněji projevovat.

Počet dětí

Riziko vývoje myomů se snižuje s počtem porodů a také v případech, kdy interval mezi jednotlivými porody je kratší. Tento ochranný vliv těhotenství se přičítá faktu, že v této době není žena vystavena vlivu vysokých hladin estrogenů.

Hypertenze a onemocnění srdce

U žen trpících vysokým krevním tlakem či se sklonem k vyššímu riziku onemocnění srdce je zřejmě i vyšší pravděpodobnost vývoje myomů. Tento vztah potvrdila jedna klinická studie i když vzala v úvahu příslušnou lékařskou péči, včetně podávání léčiv snižujících krevní tlak.

Menopauza

U postmenopauzálních žen je riziko vývoje myomů snížené. Zároveň již existující myomy u nich vykazují postupné snižování velikosti. Důvodem tohoto zmenšování jsou nízké hladiny estrogenů v této fázi života.

Rasa

U žen afrického původu je výskyt myomů dvoj-až trojnásobný ve srovnání s běloškami, zároveň bývají tyto myomy větší, četnější a začínají se vyvíjet v nižším věku.

Rodinná historie

Výskyt myomů u blízkých příbuzných, jako jsou matka či sestra, zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku. Význam rodinné zátěže v tomto směru je zřejmý.

Tělesná aktivita

U žen s aktivním životním stylem a dostatkem pohybu je tendence vývoje myomů nižší. Jedna studie uvádí až 40% snížení tohoto rizika.

Obezita

Rovněž u žen trpících nadváhou je riziko myomů vyšší a zvyšuje se úměrně s nárůstem hmotnosti. Uvažuje se o hormonálních vlivech spojených s obezitou.

Uterine fibroids symptomes and lifestyle

Věk prvních menzes (menarché)

Věk, kdy dochází k první menstruaci se může významně odlišovat v závislosti na genetických faktorech, rase, mohou se uplatnit i regionální vlivy. Průměrný věk menarché se pohybuje okolo 13 let. Pokud dochází k první menstruaci dříve, tak existuje určité riziko zvýšeného výskytu myomů. U dívek ve věku 10 let a mladších je toto riziko vyšší než u dvanáctiletých. Naopak u dívek ve věku 16 a více let je riziko vzniku myomů sníženo.

Časnější nástup menarché znamená, že střední vrstva dělohy (hladká svalovina – myometrium) prochází ve svém součtu větším počtem změn souvisejících s buněčným dělením (mitózou)  a tím i vyšší pravděpodobností zanesením případných chyb do tohoto děje.

Kontrola děložních myomů

Odešlete svůj názor!

Jaký z příznaků zažíváte nejvíce?

Online magazín

Tento web poskytuje informace, které jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.

MOJE ROZHODNUTÍ

Kampaň MOJE ROZHODNUTÍ má pomoci ženám, aby tento problém dokázaly pojmenovat.