Možnosti léčby děložních myomů

Možnosti léčby děložních myomů

Cílem současné léčby děložních myomů je zmírnit příznaky (především bolestivost, krvácení), případně snížit jejich rozměry, nebo je přímo odstranit chirurgicky.

Lékaři při rozhodování o nejvhodnější léčbě zvažují řadu faktorů. Vedle závažnosti samotných symptomů zde velkou roli hrají i velikost a umístění myomu, věk pacientky a její přání zachovat dělohu a tím i možnost otěhotnění.

O možnostech léčby byste se měla poradit se svým lékařem nebo gynekologem.
S ohledem na to jsou dostupné následující možnosti (viz níže uvedený seznam):

Léčiva

K léčbě myomů se běžně používají následující léky. Ve většině případů tyto léky pozitivně ovlivňují symptomatické děložní myomy.

 • Analoga GnRH
 • Intrauterinní hormonální systém s levonorgestrelem
 • Orální kontraceptiva & progestiny
 • Selektivní modulátory progesteronového receptoru (SPRMs)

Nechirurgické metody

Existuje více možností léčby děložních myomů využívajících buď neinvazivních nebo minimálně invazivních postupů. Lékař by měl s Vámi tyto možnosti prodiskutovat s přihlédnutím k Vaší konkrétní situaci a na základě toho Vás upozornit na ty nejvhodnější.

 • MRI-naváděný fokusovaný ultrazvuk
 • Myolýza
 • Embolizace děložních tepen

Chirurgické metody

V případě nedostatečné účinnosti výše uvedených postupů, kdy příznaky myomů jsou i nadále závažné, přichází v úvahu operační řešení Vašich problémů. Je však třeba zvážit více možností chirurgických zákroků. Váš lékař by Vás proto měl odeslat k příslušnému odborníkovi, který s Vámi probere všechny možnosti, včetně rizik spojených s navrhovanými výkony.  .

 • Histerektomie
 • Myomektomie:
  – abdominální myomektomie
  – hysteroskopická nebo vaginální myomektomie
  – laparoskopická myomektomie

Online magazín

Tento web poskytuje informace, které jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.

MOJE ROZHODNUTÍ

Kampaň MOJE ROZHODNUTÍ má pomoci ženám, aby tento problém dokázaly pojmenovat.