Kontakt

Pokud mají pacientky otázky týkající se jejich zdravotního stavu nebo možností léčby, měly by se vždy nejprve obrátit na svého lékaře. Políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná a bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat.

Společnost Gedeon Richter považuje za důležitou ochranu osobních informací. Při zpracování všech osobních údajů, které nám poskytnete, budeme dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Dobrovolným poskytnutím svých osobních informací souhlasíte s uchováním, zpracováním a použitím osobních údajů. Vaše kontaktní údaje použije společnost Gedeon Richter pouze k tomu, aby vás kontaktovala v případě potenciálně nesprávně vyplněných údajů, u nichž bude potřeba objasnění.

Kontaktní formulář pro všeobecné informace

  Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
  Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika, za účelem zasílání newsletterů a jiných marketingových informací. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete poradit se svým problémem s děložními myomy?
Obraťte se na odborníky z myomových center.

Léčba myomů

Možnosti léčby děložních myomů

Cílem současné léčby myomů je zmírnit příznaky (krvácení, bolest) anebo zmenšit velikost myomů nebo myomy odstranit při chirurgickém zákroku.

Lékař při plánování nejlepší léčby zvažuje řadu faktorů. Při rozhodování o nejlepší možnosti léčby hraje velkou roli například závažnost příznaků, velikost a umístění myomů, věk pacientky, její přání zachovat dělohu nebo plodnost.

Možnosti léčby byste měla probrat se svým lékařem nebo gynekologem.

To je třeba vědět, když se zajímáte o dostupné možnosti léčby myomů (viz níže):

LÉKY

K léčbě děložních myomů se běžně používají následující léky:

 • Selektivní modulátory progesteronových receptorů (SPRM):
  • sníží až zastaví krvácení
  • zmenší velikost myomů dlouhodobě
 • Analoga GnRH:
  • sníží až zastaví krvácení
  • zmenší velikost myomů krátkodobě

NECHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Je řada nechirurgických možností léčby děložních myomů od neinvazivních po minimálně invazivnípronikající, vnikající. Lékař by s vámi měl probrat možnosti léčby, které jsou vhodné ve vašem konkrétním případě, a vyzdvihnout ty možnosti, které jsou ve vaší situaci nejvhodnější.

 • Fokusovaný ultrazvuk
 • Myolýzazánik svalových buněk
 • Embolizace děložní tepny

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Operace je léčebnou možností, když jsou všechny typy léků neúčinné a příznaky myomů jsou i nadále zvláště závažné. V úvahu přichází řada chirurgických zákroků. Lékař by vás měl odeslat k odborníkovi, aby s vámi probral všechny možnosti, včetně výhod a rizik spojených s jednotlivými zákroky.

 • Hysterektomiechirurgické odstranění dělohy
 • Myomektomiechirurgické odstranění myomů
  • Abdominální myomektomie
  • Hysteroskopická nebo vaginální myomektomie
  • Laparoskopická myomektomie

icon_uterus

LÉKY

K léčbě děložních myomů se běžně používají následující léky. Ve většině případů se tyto léky používají s cílem zmírnit příznaky děložních myomů.

Ve všech případech je třeba se obrátit na zdravotníka, který vám poskytne informace o nejvhodnějším postupu ve vašem případě.

SELEKTIVNÍ MODULÁTORY PROGESTERONOVÝCH RECEPTORŮ

Selektivní modulátory progesteronových receptorů (SPRM) jsou typem perorálních (ústy užívaných) léků, které mění aktivitu hormonu progesteronusynonymum pro gestagen (skupina ženských pohlavních hormonů).

Jediným schváleným SPRM je ulipristal acetát, který se používá jako přerušovaná nebo předoperační léčba v případě středně závažných až závažných příznaků děložních myomů u dospělých žen v reprodukčním věku.

ANALOGA GONADOTROPIN UVOLŇUJÍCÍHO HORMONU (GnRH)

Analoga gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) jsou třídou hormonálních přípravků, které způsobí snížení produkce gestagenů a estrogenů, což vede ke snížení krvácení a zmenšení děložních myomů, ale i k nástupu klimakterických obtíží (hlavně návaly horka, pocení atd.)

Ovlivňují tvorbu hormonů zapojených do normálního menstruačního cyklu. Analoga GnRH jsou rovněž schválena k předléčení pacientek před operací děložních myomů.

icon_uterus

NECHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Je řada nechirurgických možností léčby děložních myomů od neinvazivních po minimálně invazivnípronikající, vnikající. Lékař by s vámi měl probrat možnosti léčby, které jsou vhodné ve vašem konkrétním případě, a vyzdvihnout ty možnosti, které jsou ve vaší situaci nejvhodnější.

Fokusovaný ultrazvukalternativní neinvazivní metoda terapie děložních myomů, při které cílené ultrazvukové vlny způsobí termické (tepelné) poškození myomu naváděný magnetickou rezonancí

Fokusovaný ultrazvuk naváděný magnetickou rezonancí (MRgFUS) je neinvazivní.

MRgFUS používá cílené vysokofrekvenční ultrazvukové vlnění s vysokou energií, které zničí myomy jeden po druhém tím, že je zahřívá, dokud nedojde k jejich rozrušení.

mri_2cz

Embolizace děložní tepny

Embolizace děložní tepny (UAE) je zákrok, při kterém se pomocí katétru vpraví malé částečky do krevních cév zásobujících myomy. To vede ke zmenšení myomů.

Stejně jako u každého zákroku i zde hrozí rizika a potenciální komplikace, jako je selhání vaječníků, infekce, vaginální krvácení atd.

uterine-artery-embolisation_cz

Myolýza

Myolýza je zákrok, při kterém jsou myomy v děloze zničeny pomocí cílené energie. Může být provedena během laparoskopickéhoendoskopické vyšetření břišní dutiny zákroku, ale lze použít pouze na jeden myom najednou.

Při myolýze se do dělohy zavádějí chirurgické jehly přes malý řez na břiše a myomy jsou vystaveny elektrickému šoku.

To vede ke svraštění krevních cév v myomu a k jejich uzavření, čímž se přeruší přívod krve do myomu. Tento zákrok může narušit plodnost a neměl by se provádět, pokud si přejete v budoucnu otěhotnět.

icon_uterus

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Operace je léčebnou možností, když jsou všechny typy léků neúčinné a příznaky myomů jsou i nadále zvláště závažné. V úvahu přichází řada chirurgických zákroků. Lékař by vás měl odeslat k odborníkovi, aby s vámi probral všechny možnosti, včetně výhod a rizik spojených s jednotlivými zákroky.

HYSTEREKTOMIE

Hysterektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraní děloha (uterus).

Po hysterektomii nemůžete otěhotnět ani menstruovat bez ohledu na to, kolik je vám let. Proto znamená hysterektomie definitivní vyléčení myomů, protože odstraní nejen přítomné myomy, ale také riziko, že se vytvoří znovu.

MYOMEKTOMIE

Myomektomie je zastřešující pojem pro chirurgické zákroky, při kterých jsou odstraněny myomy s minimálním dopadem na dělohu a plodnost ženy. Je zde ovšem malé riziko prasknutí dělohy při budoucím těhotenství.

Existují tři typy myomektomie:

 • Abdominální,
 • hysteroskopickáendoskopické vyšetření dělohy nebo vaginální,
 • laparoskopickáendoskopické vyšetření břišní dutiny.

HYSTEROSKOPICKÁ NEBO VAGINÁLNÍ MYOMEKTOMIE

Při hysteroskopické myomektomii se používá hysteroskop, což je nástroj pro prohlížení děložní dutiny, na který je připevněná kamera a světlo.
Hysteroskop se zavádí přes děložní čípek a krček dělohy do děložní dutiny.
Jakmile se zjistí umístění myomu, použije se jiný nástroj zvaný resectoskop, kterým se myom rozřeže na malé kousky. Tyto kousky jsou poté vytaženy ven přes děložní čípek.

Hysteroskopie

LAPARASKOPICKÁ MYOMEKTOMIE

Laparoskopická nebo robotická myomektomie se používá k odstranění subserózníchmyom lokalizovaný pod serózou, tzn. na vnější ploše dělohy nebo stopkatých myomů.
Při tomto zákroku se laparoskop spolu s dalšími nástroji zavádí přes malé řezy v břišní stěně a poté se použije k odříznutí myomu od děložní stěny. To umožňuje ponechat dělohu na místě.
V některých případech lze u těžko dostupných myomů použít robot. Robotická myomektomie umožňuje mnoha ženám, které by dříve musely podstoupit laparotomickou myomektomii (otevřenou operaci), namísto toho minimálně invazivnípronikající, vnikající chirurgický zákrok

laparoscopic_cz

ABDOMINÁLNÍ MYOMEKTOMIE

Abdominální myomektomie se provádí tehdy, když myomy vyrostou do velké velikosti, nebo když jich je příliš mnoho na to, aby šla použít jiná léčba.
Chirurg provede řez břišní stěnou a poté dělohou, aby se dostal dovnitř a odstranil myomy.
Jakmile určí polohu myomů, snese je z děložní stěny. Tato metoda je spojena s velmi malým krvácením a jizvením.

Potřebujete poradit se svým problémem s děložními myomy?
Obraťte se na odborníky z myomových center.

Send this to friend