Diagnóza děložních myomů

Diagnóza děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější formou nezhoubných, nebo-li benigních nádorů žen reprodukčního věku. Lze je nalézt i pod označením leiomyomy, leiomyomata či fibroidy. Vyrůstají ve svalové vrstvě dělohy (uteru) a obvykle mají kulovitý či polokulovitý tvar. Jejich velikost se může pohybovat v rozmezí mm až více než 10 cm.

Pokud má lékař podezření na myomy, může dát provést přesnější testy pro potvrzení své diagnózy. Tyto diagnostické testy zahrnují:

  • hysteroskopii
  • zobrazení pomocí nukleární magnetické rezonance
  • sonohysterografii
  • transvaginální ultrasonografii

Hysteroskopie

Hysteroskopie je metoda umožňující vyšetření submukózně uložených myomů pomocí malého tenkého dalekohledu podobného zařízení nazývaného hysteroskop. Toto zobrazovací zařízení využívá optický kabel pro propojení se zdrojem světla a zavádí se přes děložní hrdlo do děložní dutiny. Pro jasnější zobrazení je možno naplnit děložní dutinu vzduchem nebo kapalinou…

MRI

V zájmu přesného určení lokalizace myomů lze použít k jejich zobrazení nukleární magnetickou rezonanci (MRI). Vyšetření pomocí MRI je vyhrazeno pro případy nejasných výsledků méně náročných diagnostických testů.

Sonohysterografie

Přístup k děloze lze získat buď přes břišní stěnu (transabdominální cesta), nebo přes vaginu a zahrnuje instilaci fyziologického roztoku pro získání lepšího obrazu.

Vyšetření ultrazvukem (ultrasonografie)

Ultrazvukové vyšetření je nebolestivá metoda, která se při diagnostice myomů používá jako prvotní test.

Při transvaginální ultrasonografii se zavádí do pochvy pacientky sonda, kterou vyšetřující lékař drží v ruce. Sonda vysílá ultrazvukové vlny, které se odrážejí od struktur dělohy. Sonda tyto vlny zase přijímá a počítač vytváří obraz, který se ukáže na jeho monitoru.

Online magazín

Tento web poskytuje informace, které jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.

MOJE ROZHODNUTÍ

Kampaň MOJE ROZHODNUTÍ má pomoci ženám, aby tento problém dokázaly pojmenovat.