Kontakt

Pokud mají pacientky otázky týkající se jejich zdravotního stavu nebo možností léčby, měly by se vždy nejprve obrátit na svého lékaře. Políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná a bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat.

Společnost Gedeon Richter považuje za důležitou ochranu osobních informací. Při zpracování všech osobních údajů, které nám poskytnete, budeme dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Dobrovolným poskytnutím svých osobních informací souhlasíte s uchováním, zpracováním a použitím osobních údajů. Vaše kontaktní údaje použije společnost Gedeon Richter pouze k tomu, aby vás kontaktovala v případě potenciálně nesprávně vyplněných údajů, u nichž bude potřeba objasnění.

Kontaktní formulář pro všeobecné informace

    Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
    Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (stát, jméno, příjmení, e-mail) podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) společností Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika, za účelem zasílání newsletterů a jiných marketingových informací. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete poradit se svým problémem s děložními myomy?
Obraťte se na odborníky z myomových center.

Nová farmakologická léčba představuje další možnost v terapii děložních myomů

Nová farmakologická léčba představuje další možnost v terapii děložních myomů
28.5.2016 Gedeon Admin

Dobrý den,v naší nemocnici máme s farmakologickou léčbou zkušenosti od roku 2012 a snažíme se pacientkám  s myomy zajistit komplexní léčbu.

Celkový počet odléčených pacientek se pohybuje  něco málo přes 40. Všechny pacientky byly symptomatické-nejčastější důvod nasazení farmakoloigcké léčby byla hypermenorhoea, dysmenorhoea a progrese růstu myomu/ů. U většiny pacientek už byla zkoušena jiná konzervativní léčba a pacientky preferovaly neoperační řešení. Ani jedna z pacientek léčbu předčasně neukončila a všechny byly v průběhu léčby bez potíží. Terapie byla velmi dobře tolerována. Lze konstatovat, že hlavní přínos a efekt v léčbě myomu je především vynikající efekt na zástavu krvácení, amenorhoea byla v průběhu léčby u všech pacientek, vynikají efekt byl i na hypermenorhoeu a dysmenorhoeu a to i po ukončení terapie. Co se týká efektu na velikost myomu-je třeba říci ,že redukce velikosti byla silně individuální v průměru došlo k redukci asi o 25% z původní velikosti, ale u jedné pacientky došlo k redukci o 50% a naproti tomu u jedné nedošlo k žádné redukci. Redukovaná velikost myomu přetrvávala i po skončení terapie. U dvou pacientek byla provedena LPSK myomectomie/nedošlo k redukci velikosti myomu/ – enukleace myomu byla lehce komplikována změnou konzistence myomu /podobně jako po terapii analogy gonadoliberinů./- celková krevní ztráta však byla minimální a rekonvalescence pacientek velmi rychlá. Nová farmakologická léčba tedy představuje další novou možnost v léčbě děložních myomů a to zejména s efektem na krvácivé projevy a může některým pacientkám s myomy zmírnit symptomy, oddálit či zcela se operaci vyhnout.

S pozdravem Marek Ožana

por.gyn odd MNO

Send this to friend